KODEKS PODSTAWOWY ETI

Hornet Sp. z o.o. działa w oparciu o Kodeks Podstawowy ETI (Ethical Trading Initiative) zgodnie z dziewięcioma zasadami kodeksu postepowania ETI:

  1. Swoboda zatrudnienia
  2. Przestrzeganie swobody zrzeszania się oraz prawo do zbiorowych negocjacji ws. warunków zatrudnienia.
  3. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy
  4. Zakaz korzystania z pracy dzieci.
  5. Godziwe płace
  6. Godziwe godziny pracy
  7. Brak dyskryminacji
  8. Zapewnienie regularnego zatrudnienia
  9. Zakaz złego i niehumanitarnego traktowania.

Pełna treść Kodeksu Podstawowego ETI do pobrania poniżej:

eti_base_code_-_polish

Może to Cię również zainteresuje: