Zasady przygotowania prac do druku

 1. Przyjmujemy i montujemy pliki zapisane w standardzie pdf – najchętniej w wersji 1.5 i wyższej.
 2. Przyjmujemy pliki wyłącznie kompozytowe.
 3. W przypadku montowania wersji językowych – prosimy o wyrównanie formatu stron.
 4. Fonty: W plikach powinny być osadzone wszystkie użyte fonty (include all fonts, embed all fonts). Można także zamienić fonty na krzywe.
 5. Kolory: Prace powinny być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK i bez profili ICC. W przypadku pracy zawierającej kolory dodatkowe Pantone bardzo prosimy o dokładne opisanie występujących kolorów dodatkowych. W innym przypadku kolory te zostaną skonwertowane do przestrzeni barwnej CMYK.

Ponadto prosimy

 • Kontrolować rozdzielczość użytych grafik, aby nie była mniejsza niż 250 dpi
 • Sprawdzić, aby stopień pokrycia farby nie był większy niż 300 %.
 • Sprawdzić czy nadruk (overprint) obiektów jest użyty prawidłowo.
 • Sprawdzić czy zalewkowanie – jeśli jest potrzebne, jest użyte w sposób właściwy.
 • Ustawić spady i wygenerować format netto centralnie ze spadami (co najmniej 3 mm) wraz ze znaczkami cięcia netto na formacie odpowiednio większym (np netto A4 na B4).
 • Wygenerować, w przypadku pracy wielostronnicowej. strony po kolei w jednym pliku, bądź pojedyncze pliki zawierające każdy jedną stronę. W tym drugim wypadku prosimy zwrócić uwagę na czytelne nazwanie plików.

Szczegółowe informacje są zawarte w dokumencie „SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU ORAZ PODSTAWOWE NORMY JAKOŚCIOWE” – specyfikacja Hornet

Dowiedz się więcej:

Pracownia CTP drukarni Hornet