Posiadane urządzenia

Nasza pracownia CTP pracuje w oparciu o oprogramowanie i urządzenia firmy FUJI.

Posiadamy naświetlarkę FUJI LUXEL T-9500 ustawioną w linii z wywoływarką Lo-Chem firmy Glunz&Jemsen. Tak skonfigurowany zestaw urządzeń gwarantuje powtarzalną wysoką jakość form drukowych.

Niezbędnymi urządzeniami używanymi w naszej pracowni są:

  • spectrofotometr do kalibracji maszyn drukujących, nadzorowania przebiegu procesu druku oraz do certyfikacji proofa,
  • fotodensytometr używany do sprawdzenia poprawności wykonania matryc offsetowych.
  • ploter do wydruków impozycyjnych
  • drukarka do proofingu cyfrowego

Posiadane oprogramowanie

Do obsługi powyższych urządzeń używamy workflow XMF FujiFilm. W skład zainstalowanego oprogramowania wchodzą:

  • moduł akceptacji zdalnej XMF Remote Access
  • moduł zarządzania kolorem w drukarni – ColorPath Sync
  • moduł preflightingu (Enfocus Pitstop)
  • moduł do impozycji
  • proof cyfrowy z certyfikacją
  • system archiwizacji zleceń

RIP-a XMF firmy Fuji w połączeniu z zintegrowanym systemem akceptacji XMF Remote umożliwia nam pracę (montaż i akceptację) w sposób szybki, wygodny i przede wszystkim bardzo bezpieczny dla klienta.

Klient posiadając wygenerowane przez pracownika CTP Hornet sp. z o.o. konto na naszym serwerze XMF Remote może wgrać w dowolnym momencie pracę do druku, sprawdzić ją i zaakceptować.

Wszystkie drukowane przez nas prace są automatycznie sprawdzane w oparciu o zadane wcześniej profile. Natychmiast po zaakceptowaniu pracy przez klienta wykonujemy w naszym dziale montaż i przygotowujemy ją do produkcji

Klient może akceptować pliki w postaci elektronicznej w oparciu o system XMF Remote, może też dostać wydrukowaną makietę pracy – ale to znacznie wydłuża proces akceptacji.

Wszystkie prace drukowane w naszej firmie wymagają akceptacji przez klienta

Dowiedz się więcej: