Projekt dofinansowany z WFOŚiGW

Nazwa zadania:
Mikroinstalacja fotowoltaiczna na potrzeby firmy Hornet Sp. z o.o.

Wartość ogólna zadania:
155.500 PLN

Wysokość dofinansowania:
155 000 PLN w formie pożyczki

Projekt obejmuje zakup, montaż i uruchomienie instalacji Fotowoltaicznej w firmie Hornet Sp. z o.o.
www.wfosigw.lodz.pl

Może to Cię również zainteresuje: